Thủy điện Hòa Thuận

Chủ sở hữu Công Ty Cp Thủy điện Hòa Thuận
Cấp điện áp
110kV
Công suất 17.4MW
Vị trí Tỉnh Cao Bằng
Dự án Thủy điện Hòa Thuận
Khách hàng
Công Ty Cp Thủy điện Hòa Thuận
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  2. Tính toán chỉnh địn rơ le
  3. Hoàn thành các thủ tục COD