Điện mặt trời Cẩm Hưng

Chủ sở hữu GA Power Solar Pack Cam Xuyen Ltd.
Cấp điện áp
110kV
Công suất 29 MWp
Vị trí Tỉnh Hà Tĩnh
Dự án Điện mặt trời Cẩm Hưng
Khách hàng
GA Power Solar Pack Cam Xuyen Ltd.
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án