Tính toán tụ bù cho nhà máy điện

Tính toán dung lượng tụ bù và kháng điện là một rất phần quan trọng trong việc thiết kế và xây dựng nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời.
Hệ thống điện Việt Nam yêu cầu tất cả các nhà máy năng lượng tái tạo đấu nối vào hệ thống điện cần phải đáp ứng đường cong công suất do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đề ra nhằm đảm bảo hệ thống thống điện vận hành tin cậy, ổn định và an toàn.

Tuy nhiên nhược điểm hiện nay của các nhà máy điện gió và điện mặt trời là đường cong công suất của  các nhà máy này không thể đáp ứng yêu cầu của EVN do đặc tính của tuabin, đặc tính của Inverter, Converter không thể điều chỉnh được lượng công suất phản kháng tương ứng.

Chính vì vậy, các nhà máy điện gió và điện mặt trời cần phải lắp đặt thêm các tụ bù, kháng điện, các thiết bị bù khác như SVG…. . Các máy cần phải tính toán dung lượng bù phù hợp với nhà máy để vừa đủ đáp ứng yêu cầu của EVN cũng như để tối thiểu hóa chi phí đầu tư xây dựng nhà máy.

Vậy thì dung lượng bù là bao nhiêu là phù hợp cho nhà máy ?

Vietnam PRP sẽ tính toán và mô phỏng toàn bộ nhà máy của bạn để đưa ra giá trị tối ưu cho nhà máy điện.

I. PHẠM VI THỰC HIỆN TÍNH TOÁN DUNG LƯỢNG TỤ BÙ

Thu thập dữ liệu

– Thu thập và cập nhật tất cả các tài liệu pháp lý và tài liệu kỹ thuật của dự án

– Thu thập và cập nhật kế hoạch vận hành, thông số của các trạm biến áp liên quan đến dự án

– Thu thập và cập nhật kế hoạch vận hành, thông số của các đường dây truyền tải điện liên quan đến dự án

– Thu thập và cập nhật kế hoạch vận hành, thông số của các nhà máy điện liên quan đến dự án

– Thu thập và cập nhật kế hoạch vận hành, thông số của phụ tải khu vực liên quan đến dự án

Xây dựng mô hình tính toán cho lưới điện khu vực xung quanh nhà máy

– Xây dựng và mô phỏng các trạm biến áp và đường dây truyền tải điện

– Xây dựng và mô phỏng các nhà máy điện trong khu vực

– Xây dựng và mô phỏng phụ tải lưới điện khu vực và lưới điện quốc gia

– Xây dựng và mô phỏng chi tiết nhà máy điện của dự án

Tính toán và phân tích các kịch bản vận hành cho nhà máy

Kiểm tra đáp ứng của nhà máy so với những quy định thông tư hiện hành của EVN và Bộ Công Thương

Xuất báo cáo các số liệu tính toán và hình ảnh về công suất phản kháng cần được bù thêm hay không.

Kết luận, nhận xét và đưa ra kiến nghị cho chủ đầu tư để có phương án tối ưu, phù hợp cho dự án