Thủy điện Sông Giang

Chủ sở hữu Nexif Energy Management Pte Ltd.
Cấp điện áp
110kV
Công suất 49MW
Vị trí Tỉnh Khánh Hòa
Dự án Thủy điện Sông Giang
Khách hàng
Nexif Energy Management Pte Ltd.
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  2. Đàm phán và ký kết hợp đồng PPA