Thủy điện Cốc San Giai đoạn 1,2

Chủ sở hữu Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Lào Cai Việt Nam

Nexif Energy PTE. LTD

Cấp điện áp
110kV
Công suất 29.7MW
Vị trí Tỉnh Lào Cai
Dự án Thủy điện Cốc San
Khách hàng
Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Lào Cai Việt Nam

Nexif Energy PTE. LTD

Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  2. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật EPC
  3. Tính toán chỉnh định rơ le
  4. Hoàn thành các thủ tục đóng điện và thủ tục COD