Tính toán chỉnh định rơ le

Tính toán chỉnh định Rơle là một hạng mục rất quan trọng cần thực hiện trước khi nhà máy điện vận hành. Các thông số tính toán thu được sẽ được sử dụng để chỉnh định cho các thiết bị bảo vệ của nhà máy.

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

* Thu thập dữ liệu:

– Sơ đồ nối điện chính, sơ đồ nhất thứ một sợi phần điện

– Thông số của các thiết bị nhất thứ

– Sơ đồ nguyên lý, thiết kế của hệ thống rơ le bảo vệ và điều khiển

– Sơ đồ nhị thứ các mạch bảo vệ.

* Tính toán chỉnh định Rơle bảo vệ, hoàn thiện báo cáo

* Nộp hồ sơ, xin phê duyệt

* Nhận bảng chỉnh định Rơle và bàn giao chủ đầu tư

* Hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình đưa công trình vào vận hành

* Hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình vận hành, khắc phục sự cố.

II. QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH RƠLE

chinh dinh role

(*) Theo Quyết định số 851/QĐ-EVN ngày 25/06/2020, dữ liệu phục vụ tính toán chỉnh định Rơle bao gồm:

1.     Tiến độ đóng điện các công trình nhà máy điện, máy biến áp, đường dây, các công trình khác liên quan.

2.     Sơ đồ đấu nối lưới điện khu vực theo tiến độ

3.     Sơ đồ nối điện chính, sơ đồ nhất thứ một sợi của trạm có thể hiện các biến dòng, biến áp dùng cho bảo vệ, chống sét, dao cách ly, máy cắt,… (single line diagram), sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị điện

4.     Thông số kỹ thuật các thiết bị nhất thứ: đường dây, máy biến áp, biến dòng, biến điện áp, máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa, chống sét, các thiết bị bù (nếu có),…

5.     Sơ đồ nguyên lý của hệ thống bảo vệ và điều khiển (principle operation diagram) thể hiện rõ máy cắt, biến dòng, biến điện áp, chống sét, dao cách ly, mạch logic thao tác đóng cắt liên động theo trạng thái máy cắt

6.     Sơ đồ nhị thứ của các mạch bảo vệ (schematic diagram).

7.     Tài liệu hướng dẫn chỉnh định, vận hành rơle bảo vệ, tên rơle bảo vệ (đầy đủ thông tin version, option,…)

8.     Phần mềm chuyên dụng để giao tiếp và chỉnh định rơ-le.

9.     Chỉnh định đang cài đặt trong các rơ-le (do nhà cung cấp cài đặt sẵn)

10.  Các thông tin khác cần có tuỳ theo yêu cầu của tài liệu chỉnh định rơ-le.