Thủy điện Ngòi Phát

Thuy dien Ngoi Phat
Chủ sở hữu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Cấp điện áp
220kV
Công suất 72MW
Vị trí Tỉnh Lào Cai
Dự án Thủy điện Ngòi Phát
Khách hàng
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  2. Tính toán chỉnh địn rơ le
  3. Hỗ trợ các thủ tục COD