Thủy điện Nậm Giôn

Chủ sở hữu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hà Thao
Cấp điện áp
110kV
Công suất 20MW
Vị trí Tỉnh Sơn La
Dự án Thủy điện Nậm Giôn
Khách hàng
Nam Gion Jsc.
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  2. Tính toán chỉnh địn rơ le
  3. Hỗ trợ các thủ tục COD