Thủy điện Nậm Hồng 1

Thuy dien Nam Hong
Chủ sở hữu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thủy điện Nậm Hồng
Cấp điện áp
110kV
Công suất 8 MW
Vị trí Tỉnh Sơn La
Dự án Thủy điện Nậm Hồng 1
Khách hàng
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thủy điện Nậm Hồng
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  2. Tính toán chỉnh địn rơ le
  3. Hỗ trợ các thủ tục COD