Điện mặt trời Tân Châu

Chủ sở hữu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÂN CHÂU
Cấp điện áp
110kV
Công suất 50 MWp
Vị trí Tỉnh Tây Ninh
Dự án Điện mặt trời Tân Châu
Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÂN CHÂU
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án