Điện mặt trời Suối Giai

Chủ sở hữu Ecoplexus, Inc.
Cấp điện áp 110kV
Công suất 100 MWp
Vị trí Tỉnh Bình Phước
Dự án Nhà máy điện mặt trời Suối Giai
Khách hàng Ecoplexus, Inc.
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án