Điện mặt trời Tân Phú Đông

Chủ sở hữu RENEWABLE ENERGY CONSULTING CO., LTD
Cấp điện áp
220kV
Công suất 250 MW
Vị trí Tỉnh Tiền Giang
Dự án Điện mặt trời Tân Phú Đông
Khách hàng
RENEWABLE ENERGY CONSULTING CO., LTD
Công việc thực hiện
  1. Tính toán cắt giảm công suất dự án