Điện mặt trời Lig-Quảng Trị

Chủ sở hữu Dragon Capital Group
Cấp điện áp 110kV
Công suất 50 MWp
Vị trí Tỉnh Quảng Trị
Dự án Nhà máy điện mặt trời Lig-Quảng Trị
Khách hàng Dragon Capital Group
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án