Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1

Chủ đầu tư Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1
Cấp điện áp
220kV
Công suất 50MW
Vị trí Tỉnh Gia Lai
Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1
Khách hàng
Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Tư vấn lựa chọn phương án đấu nối phục vụ lập Bổ sung Quy hoạch
  2. Khảo sát phần nhà máy và đường dây phục vụ Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi (FS)
  3. Lập các báo cáo chuyên ngành trong hồ sơ Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi (FS)
  4. Lập Thiết kế cơ sở
  5. Lập hồ sơ và thực hiện các thỏa thuận với EVN phục vụ ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA)
  6. Lập hồ sơ và thực hiện thỏa thuận với các đơn vị chuyên ngành phục vụ thẩm tra FS