Nhà máy điện gió NEBT Bến Tre Giai đoạn 1,2,3

NMDG Tan Tan Nhat
Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH MTV NEXIF ENERGY BẾN TRE
Cấp điện áp
110kV
Công suất 80MW
Vị trí Tỉnh Bến Tre
Dự án Nhà máy điện gió NEBT Bến Tre Giai đoạn 1,2,3
Khách hàng
CÔNG TY TNHH MTV NEXIF ENERGY BẾN TRE
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng

Nhà máy điện gió NEBT Bến Tre Giai đoạn 1,2,3 nằm ở tỉnh Bến Tre có công suất 80MW. Nhà máy điện gió được đấu nối vào hệ thống điện thông qua cấp điện áp 110kV