Điện mặt trời Bim 3

Chủ sở hữu Công ty cổ phần năng lượng tái tạo BIM
Cấp điện áp 220kV
Công suất 50MWp
Vị trí Tỉnh Bình Định
Dự án Nhà máy điện mặt trời Bim 3
Khách hàng Công ty cổ phần năng lượng tái tạo BIM
Công việc thực hiện
  1. Tính toán trào lưu công suất
  2. Tính toán sự cố ngẫu nhiên
  3. Tính toán ngắn mạch
  4. Tính toán khả năng phát công suất tác dụng và phản kháng
  5. Fault-Ride-Through
  6. Nghiên cứu điều chỉnh công suất tác dụng theo tần số
  7. Tính toán ảnh hưởng sóng hài đến hệ thống