Điện mặt trời Cát Hiệp

Chủ sở hữu Công ty cổ phần năng lượng và công nghệ cao TTP Bình Định
Cấp điện áp 110kV
Công suất 49.5MWp
Vị trí Tỉnh Bình Định
Dự án Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp
Khách hàng Công ty cổ phần năng lượng và công nghệ cao TTP Bình Định
Công việc thực hiện
  1. Tính toán trào lưu công suất
  2. Tính toán sự cố ngẫu nhiên
  3. Tính toán ngắn mạch
  4. Tính toán khả năng phát công suất tác dụng và phản kháng
  5. Fault-Ride-Through
  6. Nghiên cứu điều chỉnh công suất tác dụng theo tần số
  7. Tính toán ảnh hưởng sóng hài đến hệ thống