Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2

Chủ đầu tư Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 2
Cấp điện áp
220kV
Công suất 50MW
Vị trí Tỉnh Gia Lai
Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2
Khách hàng
Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 2
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Chuẩn bị hồ sơ các thỏa thuận với EVN
  2. Chuẩn bị hợp đồng mua bán điện và đàmp phán hợp đồng