Nhà máy điện gió Nexif Bến Tre giai đoạn 1&2

Chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Nexif Energy Bến Tre
Cấp điện áp
110kV
Công suất 48MW
Vị trí Tỉnh Bến Tre
Dự án Nhà máy điện gió Nexif Bến Tre giai đoạn 1& giai đoạn 2
Khách hàng
Công ty TNHH Một thành viên Nexif Energy Bến Tre
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng nhà máy điện
  2. Lập hồ sơ và thực hiện các thỏa thuận với EVN phục vụ ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA)
  3. Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho hạng mục nhà máy điện gió