Nhà máy điện gió Liên Lập

Chủ đầu tư Công ty cổ phần điện gió Tân Linh
Cấp điện áp
110kV
Công suất 48MW
Vị trí Tỉnh Quảng Trị
Dự án Nhà máy điện gió Liên Lập
Khách hàng
Công ty cổ phần điện gió Liên Lập
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Lập hồ sơ xin chấp thuận mua điện của EVN
  2. Tính toán nghiên cứu đấu nối và lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối
  3. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống đo đếm điện năng
  4. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA và Viễn thông
  5. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống Rơle bảo vệ và Tự động
  6. Hỗ trợ tư vấn đàm phán Hợp đồng mua bán điện (PPA)