Nhà máy điện gió Tân Linh

Chủ đầu tư Công ty cổ phần điện gió Tân Linh
Cấp điện áp
110kV
Công suất 48MW
Vị trí Tỉnh Quảng Trị
Dự án Nhà máy điện gió Tân Linh
Khách hàng
Công ty cổ phần điện gió Tân Linh
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Lập hồ sơ và thực hiện các thỏa thuận với EVN phục vụ ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA)
  2. Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho hạng mục nhà máy điện gió Hướng Tân