Điện mặt trời Rừng Xanh

Chủ sở hữu Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đăk Lăk
Cấp điện áp 110kV
Công suất 150MWp
Vị trí Tỉnh Đắk Lắk
Dự án Nhà máy điện mặt trời Rừng Xanh
Khách hàng Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đăk Lăk
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án