Điện mặt trời Hàm Kiệm

Chủ sở hữu BG Energy Solution Company Limited
Cấp điện áp 110kV
Công suất 49MWp
Vị trí Tỉnh BìnhThuận
Dự án Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm
Khách hàng BG Energy Solution Company Limited
Công việc thực hiện
  1. Thẩm tra Thiết kế thiết kế cơ sở
  2. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  3. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng EPC