Nhà máy điện mặt trời CMX

Chủ sở hữu Công ty Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời CMX Re SUNSEAP Việt Nam thuộc Tập đoàn SUNSEAP
Cấp điện áp 110kV
Công suất 168MWp
Vị trí Tỉnh Ninh Thuận
Dự án Nhà máy điện mặt trời CMX
Khách hàng Công ty Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời CMX Re SUNSEAP Việt Nam thuộc Tập đoàn SUNSEAP
Công việc thực hiện
  1. Lập hồ sơ và thực hiện các thỏa thuận với EVN phục vụ ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA)
  2. Lập các báo cáo trong hồ sơ Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi (FS)
  3. Lập Thiết kế cơ sở
  4. Lập hồ sơ và thực hiện thỏa thuận với các đơn vị chuyên ngành phục vụ thẩm tra Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi
  5. Tư vấn đóng điện và công nhận ngày vận hành thương mại cho dự án