Điện mặt trời Đá Bạc

Chủ sở hữu Dong A Joint Stock Company
Cấp điện áp 110kV
Công suất 48MWp
Vị trí Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Dự án Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc
Khách hàng Dong A Joint Stock Company
Công việc thực hiện
  1. Lập hồ sơ xin chấp thuận mua điện của EVN
  2. Tính toán nghiên cứu đấu nối và lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối
  3. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống đo đếm điện năng
  4. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA và Viễn thông
  5. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống Rơle bảo vệ và Tự động
  6. Lập Hợp đồng mua bán điện (PPA) và hồ sơ đàm phán PPA
  7. Hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình xin phê duyệt các thỏa thuận