Điện mặt trời Phù Mỹ

Chủ sở hữu BCG Energy
Cấp điện áp
220kV
Công suất 330 MW
Vị trí Tỉnh Bình Định
Dự án Điện mặt trời Phù Mỹ
Khách hàng
SUSI PARTNERS ASIA PTE LTD
Công việc thực hiện
  1. Tính toán cắt giảm công suất dự án