Thiết kế cơ sở (FS) nhà máy điện

thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật

Công ty Vietnam PRP Corp. là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình điện tại Việt Nam.

  • Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình đường dây và trạm biến áp không giới hạn cấp điện áp, lên đến 500kV và cao hơn;
  • Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình nhà máy điện gió lên đến 100MW;
  • Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình nhà máy điện mặt trời lên đến 300MW;
  • Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình đường dây và trạm biến áp 500kV;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu, giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp 220kV trở xuống;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu, giám sát thi công nhà máy thủy điện công suất từ 30MW trở xuống;