Điện mặt trời Phong Điền 2

NMDMT Phong Dien 2 - vietnamprp
Chủ sở hữu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐOÀN SƠN THỦY
Cấp điện áp
110kV
Công suất 35 MWp
Vị trí Tỉnh Thừa Thiên Huế
Dự án Điện mặt trời Phong Điền 2
Khách hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐOÀN SƠN THỦY
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án