Điện mặt trời Mỹ Sơn

Chủ sở hữu BG Energy Solution Company Limited
Cấp điện áp 110kV
Công suất 50MWp
Vị trí Tỉnh Ninh Thuận
Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn
Khách hàng BG Energy Solution Company Limited
Công việc thực hiện
  1. Thẩm tra Thiết kế thiết kế cơ sở
  2. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án
  3. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng EPC