Điện mặt trời Bách Khoa- Á Châu

Chủ sở hữu PYI Capital Vietnam Co., Ltd
Cấp điện áp 110kV
Công suất 60MWp
Vị trí Tỉnh Tây Ninh
Dự án Nhà máy điện mặt trời Bách Khoa- Á Châu
Khách hàng PYI Capital Vietnam Co., Ltd
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án