Điện mặt trời Châu Đức

Chủ sở hữu PYI Capital Vietnam Co., Ltd
Cấp điện áp 110kV
Công suất 60MWp
Vị trí Tỉnh Tây Ninh
Dự án Nhà máy điện mặt trời Châu Đức
Khách hàng PYI Capital Vietnam Co., Ltd
Công việc thực hiện
  1. Tính toán đánh giá ảnh hưởng đấu nối dự án