Nhà máy thủy điện Sông Bạc

thuy-dien-song-bac--vietnamprp
Chủ đầu tư Công ty cổ phần thủy điện Sông Bạc
Cấp điện áp
110kV
Công suất 40MW
Vị trí Hà Giang
Dự án Nhà máy thủy điện Sông Bạc
Khách hàng
Công ty cổ phần thủy điện Sông Bạc
Công việc thực hiện
  1. Tính toán phân tích đánh giá ảnh hưởng nhà máy thủy điện Sông Bạc
  2. Tính toán thông số chỉnh định Rơle bảo vệ