Nhà máy điện mặt trời CMX

Chủ đầu tư Công ty Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời CMX Re SUNSEAP Việt Nam
Cấp điện áp
110kV
Công suất 168MWp
Vị trí Tỉnh Ninh Thuận
Dự án Nhà máy điện mặt trời CMX
Khách hàng
Công ty Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời CMX Re SUNSEAP Việt Nam
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
 1. Các thỏa thuận chuyên ngành với EVN
  + Thỏa thuận đấu nối
  + Thỏa thuận TKKT Rơ le bảo vệ
  + Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA EMS và viễn thông
  + Thỏa thuận đo đếm điện năng
 2. Đàm phán hợp đồng mua bán điện PPA với EVN
 3. Lập thiết kế cơ sở
  + Thiết kế nhà máy điện mặt trời
  + Thiết kế TBA và đường dây đấu nối
 4. Các thỏa thuận khác với các đơn vị chức năng
  + Thòa thuận đường giao thông và cấp thoát nước
  + Thỏa thuận cấp điện thi công, điện tự dùng
  + Thỏa thuận hệ thống PCCC
  + Thỏa thuận tuyến hành lang đường dây đấu nối
 5. Các tính toán chuyên sâu phục vụ sau vận hành
  + Tính toán đánh giá ảnh hưởng
  + Tính toán sóng hài
  + Tính toán cắt giảm công suất cho nhà máy
  + Tính toán ổn định với hiện tượng mây che