Nhà máy điện gió Hồng Phong 2

dien gio hong phong 2
Chủ đầu tư Công ty cổ phần điện gió Hồng Phong 2
Cấp điện áp
110kV
Công suất 20MW
Vị trí Tỉnh Bình Thuận
Dự án Nhà máy điện gió Hồng Phong 2
Khách hàng
Công ty cổ phần điện gió Hồng Phong 2
Công việc thực hiện
  1. Các thỏa thuận chuyên ngành với EVN
    + Thỏa thuận đấu nối
    + Thỏa thuận TKKT Rơ le bảo vệ
    + Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA EMS và viễn thông
    + Thỏa thuận đo đếm điện năng
  2. Đàm phán hợp đồng mua bán điện PPA với EVN