Mua bán điện trực tiếp – DPPA

DPPA-Vietnamprp

Mua bán điện trực tiếp – DPPA ( Direct Power Purchase Agreement) là cơ chế mua bán điện cho phép khách hàng sử dụng điện ( thường là các doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại ) mua trực tiếp một lượng điện được sản xuất trực tiếp từ dự án năng lượng tái tạo ( điện mặt trời hoặc điện gió) thông qua một hợp đồng mua bán trực tiếp dài hạn.

Phân loại hợp đồng mua bán điện DPPA

Hợp đồng mua bán điện DPPA gồm hai dạng là:

  • Hợp đồng mua bán điện DPPA vật lý – áp dụng khi dự án điện năng lượng tái tạo không đấu nối vào lưới điện truyền tải quốc gia, được xây dựng gần hoặc tại địa điểm tiêu thụ điện của khách hàng.
  • Hợp đồng mua bán điện DPPA tài chính – áp dụng khi dự án năng lượng tái tạo đấu nối vào lưới điện truyền tải quốc gia, vị trí dự án điện năng lượng tái tạo và vị trí tiêu thụ điện của khách hàng cách xa nhau và dự trên cơ chế thanh toán về tài chính thông qua thị trường điện có tổ chức.

Ở Việt Nam hiện nay đang hình thành và thử nghiệm cơ chế DPPA thí điểm cho một số dự án năng lượng tái tạo với nguyên tắc vận hành như sau:

  • Khách hàng sử dụng điện thực hiện thỏa thuận mua điện từ Tổng công ty Điện lực đáp ứng 100% nhu cầu điện tiêu thụ với giá bán điện được tính bằng giá mua điện của Tổng công ty Điện lực trên Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong từng chu kỳ giao dịch (có tính tới tổn thất trên lưới điện phân phối) cộng với chi phí dịch vụ DPPA tính trên một đơn vị điện năng ( gồm các thành phần: giá truyền tải điện, chi phí phân phối điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện và giá dịch vụ phụ trợ trên hệ thống điện). Khách hàng sử dụng điện và đơn vị phát điện năng lượng tái tạo ký kết trực tiếp hợp đồng CfD có thời hạn ( tối thiểu 10 năm), mức giá và sản lượng hợp đồng do hai bên tự thỏa thuận.
  • Đơn vị phát điện tham gia trên thị trường điện giao ngay và nhận doanh thu theo giá thị trường điện giao ngay cho 100% sản lượng phát lên lưới. Đơn vị phát điện ký kết hợp đồng CfD với khách hàng sử dụng điện và nhận doanh thu chênh lệch giữa giá thị trường điện giao ngay và giá cam kết tại hợp đồng CfD cho phần sản lượng được cam kết. Đơn vị phát điện tham gia chương trình DPPA thí điểm sẽ được điều độ ưu tiên trừ trường hợp xảy ra quá tải hoặc ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện.
  • Tổng công ty điện lực thực hiện thỏa thuận cung cấp điện đáp ứng 100% nhu cầu tiêu thụ điện của khách hàng sử dụng điện với giá bán điện được tính bằng giá mua điện của Tổng công ty điện lực trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong từng chu kỳ giao dịch, cộng với chi phí dịch vụ DPPA tính trên một đơn vị điện năng. Tổng công ty điện lực thanh toán lại các chi phí này cho tập đoàn điện lực EVN để thanh toán cho các đơ vị cung cấp dịch vụ tương ứng, theo từng thành phần đã được xác định.
  • Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện căn cứ trên số liệu đo đếm và giá trên thị trường giao ngay để lập và công bố bản kê thanh toán thị trường giao ngay cho đơn vị phát điện  theo quy định vận hành thị trường điện. Tổng công ty điện lực căn cứ số liệu đo đếm điện năng tiêu thụ của khách hàng và giá mua điện trên thị trường điện để lập, công bố bảng kê thanh toán và xuất hóa đơn cho khách hàn sử dụng điện theo quy định.

Là đơn vị tư vấn hàng đầu về lĩnh vực thị trường điện ở Việt Nam, Vietnam PRP Corp có đủ kinh nghiệm để hỗ trợ các chủ đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia vào thị trường điện cũng như tham gia vào cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA ở Việt Nam.

Nguồn: Tham khảo báo cáo Bộ Công Thương