Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

nha may nhien dien thang long
Chủ đầu tư Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long
Cấp điện áp
220kV
Công suất 2x300MW
Vị trí Tỉnh Quảng Ninh
Dự án Nhà máy nhiệt điện Thăng Long
Khách hàng
Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
 1. Các thỏa thuận chuyên ngành với EVN
  + Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA EMS và viễn thông
 2. Tính toán đánh giá ảnh hưởng nhà máy điện
  + Tính toán trào lưu công suất
  + Tính toán ngắn mạch
  + Tính toán cân bằng công suất, cân bằng năng lượng
  + Tính toán ổn định nhà máy
  + Tính toán ổn định tĩnh nhà máy