Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Chủ đầu tư Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Cấp điện áp
220kV
Công suất 2x300MW
Vị trí Tỉnh Thanh Hóa
Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1
Khách hàng
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Công việc thực hiện
 1. Tính toán phân tích hệ thống
 2. Tính toán thông số chỉnh định rơ le bảo vệ
  + Bảo vệ đường dây 220kV từ Nghi Sơn 1 đi TBA 220kV Nghi Sơn
  + Bảo vệ trạm biến áp 220kV Nghi Sơn 1
  + Bảo vệ MBA đầu cực máy phát
  + Bảo vệ máy biến áp tự dùng của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1
  + Bảo vệ máy phát điện