Nhà máy điện rác Sóc Sơn

dien-rac-Soc-Son
Chủ đầu tư Công ty cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội
Cấp điện áp
110kV
Công suất 75MW
Vị trí Thành Phố Hà Nội
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn
Khách hàng
Công ty cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Các thỏa thuận chuyên ngành với EVN
    + Thỏa thuận TKKT Rơ le bảo vệ
    + Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA EMS và viễn thông
    + Thỏa thuận đo đếm điện năng

Nhà máy điện rác Sóc Sơn năm trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng công suất thiết kế 75MW.