Nhà máy điện gió số 20 Bến Tre

Chủ đầu tư Công ty TNHH điện gió Phước Thuận
Cấp điện áp
220kV
Công suất 50MW
Vị trí Tỉnh Bến Tre
Dự án Nhà máy điện gió số 20 Bến Tre
Khách hàng
Công ty TNHH điện gió Phước Thuận
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Lập hồ sơ xin chấp thuận mua điện của EVN
  2. Tính toán nghiên cứu đấu nối và lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối
  3. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống đo đếm điện năng
  4. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA và Viễn thông
  5. Lập hồ sơ thỏa thuận TKKT hệ thống Rơle bảo vệ và Tự động
  6. Hỗ trợ tư vấn đàm phán Hợp đồng mua bán điện (PPA)