Nhà máy điện gió Phương Mai 1

Chủ đầu tư Công ty cổ phần phong điện Phương Mai
Cấp điện áp
110kV
Công suất 26.4MW
Vị trí Tỉnh Bình Định
Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 1
Khách hàng
Công ty cổ phần phong điện Phương Mai
Công việc thực hiện
  1. Tư vấn cấp phép hoạt động điện lực

Nhà máy phong điện Phương Mai 1 đã chính thức vận hành thương mại (COD), từ trụ WT01 tới WT11, tổng công suất được công nhận COD là 26,4/26,4 MW.

Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai là dự án hợp tác giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai, với tổng mức đầu tư lên tới 1.076 tỷ đồng.

Dự án Phương Mai 1 là một trong 7 dự án đầu tiên thuộc nhóm 106 nhà máy điện gió đăng ký thử nghiệm đã đạt được công nhận COD, như: Hòa Bình 1 – giai đoạn 2 (42,2 MW); Số 5 Ninh Thuận (46,2 MW); Đông Hải 1 – giai đoạn 2 (50 MW); Ea Nam (12,6 MW); BIM (88 MW); và 7A Thuận Nam (50 MW).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý nguồn điện Việt Nam đã hoàn thành hạng mục Tư vấn cấp phép hoạt động điện lực cho Chủ đầu tư nhà máy điện gió Phương Mai 1 trong thời gian ngắn nhất, góp phần vào sự thành công của dự án. Giấy phép hoạt động điện lực là điều kiện rất quan trọng để các Chủ đầu tư nhà máy điện đạt được chứng nhận COD từ EVN.