Tư vấn cấp phép hoạt động điện lực

Thủ tục cấp phép hoạt động điện lực được căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự cấp giấy phép hoạt động điện lực, trong hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải có tài liệu kỹ thuật về đấu nối và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Hiện nay các nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời đi vào hoạt động đều yêu cầu phải có giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy điện thì nhà máy mới được công nhận COD và vận hành.

Do vậy, hoàn thiện giấy phép hoạt động điện lực là một phần rất quan trọng trong quá trình thực hiện COD nhà máy điện.

giay phep hoat dong dien luc

 

Với hiểu biết sâu sắc về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Cục điều tiết – Bộ Công Thương, hệ thống luật pháp và các quy định của BCT và EVN liên quan đến hoạt động điện lực, với đội ngũ kỹ sư tính toán giàu kinh nghiệm, Vietnam PRP Corp. sẽ giúp các nhà đầu tư, các nhà máy điện lấy được giấy phép hoạt động điện lực trong thời gian ngắn nhất, chất lượng nhất vì lợi ích của chủ đầu tư và lợi ích Quốc gia.