Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật

NMDG Tan Tan Nhat
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật
Cấp điện áp
110kV
Công suất 50MW
Vị trí Tỉnh Kon Tum
Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật
Khách hàng
Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Các thỏa thuận chuyên ngành với EVN
    + Thỏa thuận đấu nối
    + Thỏa thuận TKKT Rơ le bảo vệ
    + Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA EMS và viễn thông
    + Thỏa thuận đo đếm điện năng
  2. Đàm phán hợp đồng mua bán điện PPA với EVN

Nhà máy điện gió Tân Tân Nhật nằm ở tỉnh Kon Tum có công suất 50MW. Nhà máy điện gió được đấu nối vào hệ thống điện thông qua cấp điện áp 110kV