Nhà máy điện gió Ia Pech 2

Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng điện xanh Gia Lai
Cấp điện áp
110kV
Công suất 50MW
Vị trí Tỉnh Gia Lai
Dự án Nhà máy điện gió Ia Pech 2
Khách hàng
Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng điện xanh Gia Lai
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Các thỏa thuận chuyên ngành với EVN
    + Thỏa thuận đấu nối
    + Thỏa thuận TKKT Rơ le bảo vệ
    + Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA EMS và viễn thông
    + Thỏa thuận đo đếm điện năng
  2. Đàm phán hợp đồng mua bán điện PPA với EVN

Nhà máy điện gió Ia Pech 2 thuộc tỉnh Gia Lai với tổng công suất thiết kế là 50MW. Đấu nối vào TBA 110kV NMĐG Ia Pech.