Nhà máy điện gió Đăk Hòa

Nhà máy điện gió Đăk Hòa
Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông
Cấp điện áp
220kV
Công suất 50MW
Vị trí Tỉnh Đắk Nông
Dự án Nhà máy điện gió Đăk Hòa
Khách hàng
Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Đàm phán hợp đồng mua bán điện PPA với EVN

Nhà máy điện gió Đăk Hòa thuộc tỉnh Đắk Nông với tổng công suất thiết kế là 50MW. Đấu nối vào hệ thống điện Việt Nam thông qua cấp điện áp 220kV.

Nhà máy được đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV TBA 500kV Đăk Nông – TĐ Buôn Kuốp.