Quy trình COD nhà máy điện

Ngày vận hành thương mại của Nhà máy điện ( Commercial Operation Date – COD ) là Ngày vận hành thương mại tổ máy phát điện cuối cùng và nhà máy điện được cấp Giấy phép hoạt động điện lực chính thức trong lĩnh vực phát điện.

Quy trình COD nhà máy điện ở Việt Nam được quy định rất rõ theo các quy định của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tuy nhiên đối với các dự án mới và các nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực hoạt động điện lực thì rất khó khăn trong việc hiểu rõ về quy định cũng như các bước thực hiện cụ thể để đảm bảo đúng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và các cơ quan có thẩm quyền.

Chính vì vậy nên công ty cổ phần đầu tư và quản lý nguồn điện Việt Nam chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ các chủ đầu tư các nhà thầu để hoàn thành thủ tục, quy trình rất quan trọng này.

Sau khi đàm phán các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện PPA, bước tiếp theo là thực hiện dự án. Mỗi bên phải đáp ứng các mốc vận hành thương mại được đề cập trong hợp đồng mua bán điện PPA. Các yêu cầu được nêu trong hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển và cung ứng.

Trong thực tế, COD là sự khởi đầu của một giai đoạn trách nhiệm pháp lí. Ở đây, trách nhiệm của nhà thầu đối với một nhà máy cụ thể cũng bắt đầu giảm xuống.

Dưới đây là những trường hợp có thể diễn ra sau ngày vận hành thương mại.

– Bên bán điện phải bắt đầu phát điện tại công trình

– Bên bán điện cung cấp năng lượng đến các điểm phân phối điện

– Bên bán điện bán điện cho các công ty

– Công ty phải nhận được năng lượng và mua nó tại các điểm phân phối

– Bên bán điện cung cấp các dịch vụ và sản phẩm được đàm phán trong hợp đồng mua bán điện PPA

– Bên bán điện không thể làm gián đoạn hoặc cắt giảm việc phân phối điện vì lí do kinh tế hoặc bất kì lí do nào khác

Những điều khoản này là vô cùng quan trọng; do đó được xác định rõ ràng trong hợp đồng mua bán điện PPA.

Ý nghĩa của Ngày vận hành thương mại

Bắt đầu đi vào vận hành thương mại là một thành tựu to lớn cho một dự án sản xuất năng lượng. Trong thực tế, đó là thời điểm mà bất kì dự án nào cũng có thể trở thành một thực thể có thể tạo ra doanh thu cho việc cung cấp năng lượng điện.

Mọi hợp đồng phải tạo cơ hội cho chủ nhà máy có thể xác nhận về việc đạt được chứng nhận vận hành thương mại. Điều này cho thấy rằng, chủ doanh nghiệp đang ở một vị trí cao nhất để vận hành một nhà máy theo chứng nhận vận hành thương mại.

Do đó, chủ doanh nghiệp có thể tạo ra một số doanh thu, mà không cần xem xét các nghĩa vụ trong khi các chủ thầu vẫn cần phải đáp ứng.

Lưu ý quan trọng về Ngày vận hành thương mại (COD)

Ngày COD là ngày đầu tiên mà nhà máy điện được vận hành, đã vượt qua tất cả các thử nghiệm công trình và nhận được những giấy phép cần thiết.

Sau khi có được chứng nhận vận hành thương mại, nhà máy có thể sản xuất và cung cấp năng lượng với số lượng đủ. Điều này cũng giúp công ty điều hành đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của mình theo PPA.

Thời hạn ban đầu của bất kì PPA nào cũng bắt đầu bằng Ngày vận hành thương mại. Và nó tiếp tục như vậy cho đến ngày hợp đồng được cả hai bên thông qua.

Nếu dự án không đáp ứng các tiêu chí chung được đề cập trong thỏa thuận, khả năng chấm dứt sớm luôn có thể xảy ra.

Ngày vận hành thương mại là ngày mà người bán thông báo bằng văn bản cho người mua về việc hoàn thành nhà máy của họ, nói rằng nhà máy đã có khả năng tạo ra và cung cấp lượng năng lượng điện cần thiết.

Người bán gửi thông báo cụ thể này cho người mua trước khi nhận được chứng nhận vận hành thương mại (khoảng 90 ngày trước ngày COD).

Khi xây dựng nhà máy sản xuất điện, thời gian là điều quan trọng nhất. Ngày vận hàng thương mại là bằng chứng về hiệu suất tổng thể và khả năng hoàn thành của nhà máy. Sau ngày COD, nhà máy bắt đầu cung cấp sản lượng ròng.